Kvalita a vrátenie peňazí záruka

Náš prísľub – vysoká kvalita

DeutschAkademie znamená: „With fun to success!“

Sme presvedčení, že naše kurzy nemčiny sú veľmi dobré a efektívne. Preto vám ponúkame kvalita a vrátenie peňazí záruka!

Naším cieľom je, aby ste sa rýchlo a s potešením naučili po nemecky.

Z celého srdca sme sa k tomu zaviazali!Žiadosť o reklamáciu

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní, môžeme uhradiť poplatok za kurz v plnej výške za nasledujúcich podmienok*:

1. Zúčastnili ste sa každej hodiny v prvom týždni kurzu

Na jednotlivé typy kurzov sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia:

  • V prípade kurzov, ktoré sa konajú niekoľkokrát týždenne (napr. intenzívne, polointenzívne kurzy, gramatický, konverzačný kurz), ste sa zúčastnili na každej lekcii ponúkanej v prvom týždni kurzu.
  • V prípade kurzov, ktoré pozostávajú len z jedného alebo dvoch dní (napr. kurz písania žiadostí o zamestnanie), ste sa zúčastnili na každej lekcii ponúkanej v prvý deň kurzu.
  • V prípade súkromných lekcií ste sa zúčastnili na prvej lekcii podľa dohody.

2. Informujete nás e-mailom

Najneskôr do 7 dní po prvom dni kurzu nám napíšte na adresu info@deutschakademie.sk a stručne uveďte dôvod (minimálne 15 slov), prečo kurz nesplnil vaše očakávania.

Ako garant vám potom vrátime zaplatenú sumu na účet, ktorý ste použili na platbu, do štyroch týždňov od uplatnenia kvalita a vrátenie peňazí záruka. Záruka platí na celom svete.

*Vaše zákonné práva na odstúpenie od zmluvy zostávajú, samozrejme, nedotknuté.

Gratis Deutsch lernen